Mana Rangatahi Wānanga

July ( Hōngongoi ) 2016

The wānanga will broaden rangatahi knowledge and experience of Ngāti Apa ki te Rā Tō history, te reo and tikanga, cultural leadership, and strengthen their relationships with other Ngāti Apa ki te Rā Tō rangatahi.

Register here for the next Mana Rangatahi wānanga »


« View All